Privacy policy (AVG)

Marjoleinkruijt.nl respecteert de privacy van klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de webshop bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van deze website, de nieuwsbrieven en de daarop ontsloten kunstopdrachten en verkopen via Marjolein Kruijt’s atelier.

OVER DE GEGEVENSVERWERKING

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiliging wij gebruiken.

Marjolein Kruijt webshop gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

 • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 • Om het winkelen  in onze webshop goed te laten verlopen, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens m.b.t. uw bestelling en het gebruik van onze diensten op.
 • Uw gegevens worden op uw factuur uitsluitend bewaard in onze boekhouding, voor zolang de toepasselijke termijn loopt op grond van administratieve verplichtingen.  Uw gegevens worden ook bewaard i.v.m. de vindbaarheid van aangekochte schilderijen inzake volgrecht (indien van toepassing) en/of voor eventueel contact indien er bijzonderheden zijn m.b.t. de publicatie ervan. Bij aanschaf van een kunstwerk of een opdracht staan op de eindfactuur de gebruiksregels en wettelijke regels m.b.t. beeldrecht. Uw persoonlijke gegevens blijven ten allen tijde privé.

 

 • BETALINGEN:
  Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze WordPress webwinkel maken wij gebruik van het platform van Sisow en Paypal.  Zij verwerken uw naam, adres en betaalgegevens zoals uw bankrekeningnummer.  Beiden hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.  Sisow en Paypal behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan  (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van hun dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen.  Zowel Sisow als Paypal bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
 • KUNST verkoop + opdrachten:
  Uw gegevens die op de factuur worden vermeld worden bewaard in onze boekhouding, voor zolang de toepasselijke termijn loopt op grond van administratieve verplichtingen. Wij bewaren deze tevens i.v.m. de vindbaarheid van de schilderijen i.v.m. volgrecht (indien van toepassing) en het melden van bijzonderheden m.b.t. de publicatie van het aan u geleverde portret. Uw persoonlijke gegevens blijven ten allen tijde privé.
 • NIEUWSBRIEF
  Wij maken gebruik van Mailchimp. Als u een webshop bestelling plaatst wordt u NIET automatisch aan onze mailinglist toegevoegd.
 • U kunt uzelf tijdens de bestelprocedure in de webshop inschrijven door het vakje ‘aanmelden nieuwsbrief’ aan te vinken. Deze staat standaard op ‘uit’.
 • Wilt u de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties via een nieuwsbrief ontvangen, kunt u zichzelf aan te melden via deze link. Hiervoor hebben we alleen een emailadres nodig en een voornaam (optioneel). Als u de mails niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven via de link onderin de nieuwsbrief.
 • Als u reageert op een actie of prijsvraag via de nieuwsbrief, kan er (als u wint) om uw naam en adres worden gevraagd. Deze gegevens gebruiken we uitsluitend om u het kado op te sturen. Uw ingekorte naam wordt vermeld als  winnaar op de site.
 • Data omtrent uw klikgedrag via de mailchimp nieuwsbrief wordt op mailchimp.com automatisch gegenereerd. Deze informatie wordt door ons bekeken in het kader van de maandelijke give-aways (klikken is deelname notitie) en bijbehorende verloting. Tevens bekijken wij hoe de interesse is per nieuwsbrief item of per type schilderijen d.m.v. uw kliks. Dit geeft ons inzicht in de algemene interesse in- en voorkeur voor- onderwerpen in Marjolein Kruijts kunst. Uw persoonsgegevens worden hierin niet verder gebruikt.

 

  WEBSITE, HOSTING + Beveiliging
  Wij gebruiken WordPress als software voor de webshop en nemen webhosting- en e-maildiensten af van xxl webhosting. Beide partijen verwerken persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kunnen zij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Deze gegevens, zoals bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem, zijn geen persoonsgegevens.Tevens hebben zij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen en is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.
 • Deze site is beveiligd met een SSL certificaat. Deze versleuteling wordt weergegeven d.m.v. een slotje, welke zichtbaar is in de browser adresbalk. Tevens gebruiken wij beveiligende plugins en een sterk wachtwoord beleid.

 

  VERZENDEN EN LOGISTIEK
 • PostNL Als u een bestelling bij ons plaatst gaan wij uw pakket z.s.m. bij u bezorgen. Hiervoor maken wij gebruik van de diensten van PostNL. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

  UW RECHTEN
  Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn na het doen van een bestelling. U heeft ten allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat uw persoonsgegevens op een verkeerde manier worden gebruikt. Uiteraard kunt u ook eerst contact met ons opnemen.
 • Inzagerecht /  Rectificatierecht / Beperkingsrecht van de verwerking of bezwaar
  U heeft altijd het recht om uw gegevens die bij ons bekend zijn in te zien of te laten aanpassen. Tevens te laten beperken of over te dragen of door een andere partij te laten uitvoeren en bezwaar maken. U kunt daarvoor contact met ons opnemen, waarna wij binnen 30 dagen zullen reageren. Als wij akkoord gaan sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging van verwerking.

 

  WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY
  Wij behouden ten allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail nieuwsbrief op de hoogte.

 

  CONTACTGEGEVENS
  Marjolein Kruijt webshop
  p/a Mr. Pennewipstraat 3
  3813 MZ Amersfoort
  Nederland

Versie: 17 mei 2018 AVG