Disclaimer

Algemeen
Marjolein Kruijt, hierna te noemen M.Kruijt, verleent u hierbij toegang tot www.marjoleinkruijt.nl (de Website) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere producten. M.Kruijt behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
Aan alle informatie die op marjoleinkruijt.nl te vinden is, in zowel beeld als tekstvorm, is veel zorg besteed. De inhoud van de website wordt zo vaak mogelijk geactualiseerd en/of aangevuld. Desalniettemin kan M.Kruijt geen aansprakelijkheid aanvaarden voor mogelijke onjuistheden, onvolledigheden of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Tevens worden de aangeboden producten zonder enige vorm van garantie aangeboden of aanspraak op juistheid. Deze producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van M.Kruijt.

Auteursrechten en social media
Op al M.Kruijts beeldmateriaal, inclusief de kunstwerken en diens afbeeldingen, site-teksten en publicaties, rust copy- en beeldrecht en mag zonder schriftelijk toestemming van M. Kruijt niet worden gebruikt, gekopieerd, nagemaakt of verspreid worden door anderen. Indien u tekst of afbeeldingen van M.Kruijt wilt gebruiken, dient u vooraf contact met ons op te nemen via e-mail. Misbruik van copy- en beeldrecht wordt gemeld bij de instantie www.pictoright.nl welke deze belangen behartigt van M.Kruijt. Deze instantie kan gerechtelijke stappen ondernemen en kosten aan u doorberekenen voor het (mis)bruik van M.Kruijts copy- en beeldrechten.
Naschilderen:
Note: het naschilderen of hergebruik van ontwerpen, tekeningen en schilderijen van M.Kruijt valt ook onder copyright schending en wordt derhalve NIET toegestaan. Verkoop van al dan niet geschilderde/getekende kopieën van M.Kruijts werkstukken is strafbaar en maakt direct inbreuk op het beeldrecht en M.Kruijts intellectueel eigendom. (Naschilderen voor zelfstudie voor eigen gebruik wordt wel oogluikend toegestaan: te lezen voor privé studiedoeleinden, niet voor verkoop en exposities, en mag niet worden gedeeld op social media). Het delen van al dan niet nageschilderde/getekende kopieën wordt gezien als onterechte toeëigening van M.Kruijts intellectueel eigendom.
Social media:
Copyright/beeldrecht is tevens van toepassing op de op social media geplaatste afbeeldingen en teksten van M.Kruijt. Derhalve is het toegestaan de door Marjolein Kruijt gedeelde informatie correct en traceerbaar digitaal te ‘delen’ via officiële deelknoppen. Uitsluitend in het kader ter ondersteuning van M.Kruijts carriere en mededeling van haar kunsten. De afbeeldingen dienen een copyright vermelding te hebben en/of bronvermelding naar kunstenaar M.Kruijt en haar website www.marjoleinkruijt.nl. ‘Delen’ impliceert geen overdracht van eigendom van de copy- en beeldrechten.  Ten alle tijden blijven de copy- en beeldrechten bij M.Kruijt. Indien er sprake is van misbruik van M.Kruijts  rechten op social media, door bijvoorbeeld toeëigening van M.Kruijts teksten- en afbeeldingen door een ander, of vermelding zonder bron  zal hier melding van worden gemaakt met verzoek tot verwijdering of toevoeging van bronvermelding. Indien correctie uitblijft zal de instantie ‘Pictoright’ worden ingeschakeld om M.Kruijts belangen te behartigen.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen

Lees ook de algemene voorwaarden